W dniach 26-28 września 2018 r.
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w bud. C przy Al. Niepodległości 128 odbędzie się


V Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2018,
pt. Zmiany demograficzne, finanse publiczne, usługi społeczne - Trójkąt Bermudzki polityki społecznej?

 

Organizatorem Konferencji jest Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH.

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Piotr Błędowski
Dr Izabela Buchowicz
Dr Ewa Cichowicz
Dr Paweł Kubicki
Mgr Sylwia Timoszuk

Dla uczestników z Polski:
dr Paweł Kubicki tel. +48 601 072 283
Dla uczestników z zagranicy:
mgr Sylwia Timoszuk tel. +48 512 748 274

espanetpolska2018@gmail.com

2018 | Espanet Polska
Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-544 Warszawa