Dla uczestników z Polski:
dr Paweł Kubicki tel. +48 601 072 283
Dla uczestników z zagranicy:
mgr Sylwia Timoszuk tel. +48 512 748 274

espanetpolska2018@gmail.com

2018 | Espanet Polska
Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-544 Warszawa