Opłata konferencyjna wynosi 450 zł, dla doktorantów 350 zł
Wpłatę prosimy dokonać do dnia 30 czerwca 2018 r. na konto:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa,
NIP: 525 000 84 07, Bank Polska Kasa Opieki SA
93124010401111001075217245
z dopiskiem: "ESPAnetpolska2018, imię i nazwisko"

Dla uczestników z Polski:
dr Paweł Kubicki tel. +48 601 072 283
Dla uczestników z zagranicy:
mgr Sylwia Timoszuk tel. +48 512 748 274

espanetpolska2018@gmail.com

2018 | Espanet Polska
Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-544 Warszawa